V naši bližini

I. Trgi in spomeniki

Glavna tržnica

Glavna ljubljanska tržnica ni zgolj nakupovalno središče, ampak je tradicionalno tudi kraj, kjer se Ljubljančani srečujejo in družijo. Glavna tržnica obsega tržnico na prostem (na Vodnikovem in Pogačarjevem trgu), pokrito tržnico med obema trgoma ter Plečnikove pokrite tržnice ob reki Ljubljanici.

Prešernov trg

Prešernov trg je eden izmed trgov v Ljubljani, ki je bil poimenovan po slovenskemu pesniku Francetu Prešernu. Zaradi svoje lege je Prešernov trg eden najbolj tranzitnih točk v Ljubljani. Osrednji položaj trga zavzema Prešernov spomenik, delo Ivana Zajca, ki je bil odkrit 10. septembra 1905.

Mestni trg

Od 12. stoletja je Mestni trg najpomembnejši trg v mestu, saj se je tu nahajala stavba Mestna hiša ter več hiš uglednejših meščanskih družin. Hiše, ki ležijo ob trgu, danes predstavljajo mešanico srednjeveške in baročne arhitekture, kar je posledica potresov in požarov, ki so prizadeli Ljubljano. Med znamenitosti trga sodijo: Mestna hiša (Magistrat), Robbov vodnjak, Dolničarjeva hiša, Hamanova hiša, Lichtenbergova hiša, Skobernetova hiša, Obrezova hiša, Souvanova hiša, Mestna galerija 1.

Kongresni trg

Kongresni trg je eden izmed osrednjih trgov v Ljubljani. Na zahodni strani trg zapira Slovenska cesta, na severni pa podaljšek Šubičeve ceste. Ob Kongresnem trgu se razprostira park Zvezda.

II. Cerkve

Frančiškanska cerkev

Cerkev Marijinega oznanjenja (pogosteje kar Frančiškanska cerkev) je ena izmed najbolj obiskanih ljubljanskih cerkva, morda tudi zaradi svoje lokacije (Prešernov trg). Je samostanska cerkev zraven stoječega frančiškanskega samostana in župnijska cerkev župnije Ljubljana - Marijino oznanjenje.

Ljubljanska stolnica

Stolnica svetega Nikolaja v Ljubljani je stolnica Nadškofije Ljubljana in župnijska cerkev Župnije Ljubljana - Sv. Nikolaj. Gradili so jo od leta 1701 do leta 1706 po načrtih kapucinskega brata Florencijana in italijanskega umetnika Andrea Pozza na mestu, kjer je pred tem stala gotska cerkev; takrat sicer še brez zidane kupole, ki so jo postavili šele leta 1841. Notranjost so oblikovali slikarja Giulio Quaglio in Matej Langus, kiparji Francesco Robba, Angelo Pozzo, Paolo in Giuseppe Groppelli ter arhitekt Jože Plečnik. Stolnica je prostor kulturnih dogodkov in arhitekturno med najpomembnejšimi baročnimi spomeniki v državi. Od leta 2008 je zavarovana kot kulturni spomenik državnega pomena.

III. Mostovi

Zmajski most

Zmajski most je cestni most čez Ljubljanico, ki se nahaja severovzhodno od Vodnikovega trga v Ljubljani. Zgrajen je bil za časa županovanja Ivana Hribarja kot nadomestilo za leseni Mesarski most, ki je stal prej na tistem mestu in je bil poškodovan v ljubljanskem potresu leta 1895. Zgradba je bila za tisti čas inovativna, iz armiranega betona po tehniki avstrijskega inženirja Josefa Melana. Namesto železnih palic, vgrajenih v betonsko strukturo, je bil zgrajen na oboku iz železnih tramov, kar je omogočilo gradnjo brez začasne podporne strukture.

IV. Gradovi

Ljubljanski grad

Ljubljanski grad je najbolj opazna značilnost Ljubljane. Z grajskega Razglednega stolpa se ponuja najlepši razgled na mesto, v grajskih prostorih pa je na ogled več muzejskih postavitev in drugih razstav.